SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BIH
mandat 2016-2020.

1. KADRIĆ ESED – predsjednik Skupštine Brčko distrkta BIH
2. MUJKANOVIĆ ADMIR
3. RIBIĆ ADEM
4. SOFTIĆ SEAD

VLADA BRČKO DISTRIKTA BIH
mandat 2016-2020.

ŠADIĆ SEAD – Glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH
ZAIMOVIĆ EDIN – Šef Odjeljenja za javnu sigurnost
OSMANOVIĆ SENAD – Šef Odjeljenja za obrazovanje