PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
član iz reda bošnjačkog naroda mandat 2018-2022.

DŽAFEROVIĆ ŠEFIK

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

1. ZVIZDIĆ DENIS – predsjedavajući/zamjenik predsjedavjućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.
2. MEHMEDOVIĆ ŠEMSUDIN
3. NERMIN MANDRA
4. SAFET SOFTIĆ – zamjenik predsjedavajućeg Kluba SDA
5. DEDIĆ ŠEMSUDIN
6. EDIN MUŠIĆ
7. GENJAC HALID
8. OSMANOVIĆ ADIL – predsjedavajući Kluba SDA
9. ČOLO ALMA

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

1. IZETBEGOVIĆ BAKIR – predsjedavajući/zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentrane skupštine BiH.
2. FAZLIĆ AMIR
3. SARAJLIĆ ASIM – predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

1. TURKOVIĆ BISERA – ministrica vanjskih poslova i zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara BIH.
2. RANČIĆ HAZIM – zamjenik ministra finansija i trezora
3. PIVIĆ NEZIR – zamjenik ministra pravde
4. BRANKOVIĆ NEDŽAD – zamjenik ministra prometa i komunikacija
5. MAHMUTOVIĆ DŽEVAD – zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice