ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA SDA
MADATNI PERIOD 2019-2023.

 

IZETBEGOVIĆ BAKIR – predsjednik SDA
DŽAFEROVIĆ ŠEFIK – potpredsjednik SDA
RAMIĆ EDIN – potpredsjednik SDA
ZVIZDIĆ DENIS – potpredsjednik SDA
DEDIĆ ŠEMSUDIN – potpredsjednik SDA
SOFTIĆ SAFET – potpredsjednik SDA
MAHMUTBEGOVIĆ MELIKA – potpredsjednica SDA
OSMANOVIĆ ADIL – potpredsjednik SDA
SARAJLIĆ ASIM – potpredsjednik SDA
ZAIMOVIĆ MIRSAD – potpredsjednik SDA
GENJAC HALID – generalni sekretar SDA
BRANKOVIĆ NEDŽAD – predsjednik Snata SDA
BUBIĆ SENIJA – predsjednica Asocijacije žena SDA
ZILDŽIĆ SALKO – predsjednik Asocijacije maldih SDA
BRATIĆ SENAD
ČAMPARA ALJOŠA
ČOLO ALMA
ĆATIĆ OSMAN
DEDIĆ SEDAD
HADŽIHAFIZBEGOVIĆ EMIR
HADŽIOMEROVIĆ ELVIR
KODRIĆ SANJIN
LUKIĆ ČEDOMIR
MAHMUTOVIĆ DŽEVAD
MANDRA NERMIN
MULAOSMANOVIĆ ADMIR
NOVALIĆ FADIL
SALKIĆ RAMIZ
ŠARIĆ IVICA
TULUMOVIĆ DENIJAL
ZAHIRAGIĆ HARIS