KO SDA USK
Šemsudin Dedić, predsjednik
Tel: +387 37 222 002
Fax: +387 37 222 002
E-mail: kosdausk@gmail.com

KO SDA PK
Sejad Delić, predsjednik
Tel: +387 31 761 052
Fax: +387 31 761 052

KO SDA TK
Fahrudin Skpljak, predsjednik
Tel: +387 35 257 511
Fax: +387 35 257 510
E-mail: kosdatk@sda.ba

KO SDA ZDK
Miralem Galijašević, predsjednik
Tel: +387 32 444 020
Fax: +387 32 444 021
E-mail: kosdazdk@sda.ba

KO SDA BPK
povjerenik
Tel: +387 38 221 207
Fax: +387 35 221 207
E-mail: kosdabpk@bih.net.ba

KO SDA SBK
Asim Mekić, predsjednik
Tel: +387 30 541 550
Fax: +387 30 511 094
E-mail: kosdasbk@bih.net.ba

KO SDA HNK
Edin Mušić, predsjednik
Tel: +387 36 556 100
Fax: +387 36 556 101
E-mail: kosdahnk@sda.ba; kosdahnk2@gmial.com

KO SDA KANTONA SARAJEVO
Fikret Prevlajk, predsjednik
Tel: +387 33 442 564
Fax: +387 33 207 095
E-mail: kosdasa@bih.net.ba

KO SDA LIVANJSKOG KANTONA
Hikmet Hodžić, predsjednik
Tel: +387 34 200 634
Fax: +387 34 200 634
E-mail: kosdalivno@sda.ba

SDA BRČKO DISTRIKT BIH
Esed Kadrić, predsjednik
Tel: +387 49 212 667
Fax: +387 49 212 667
E-mail: odborsdabrcko@gmail.com

RO SDA BOSANSKA KRAJINA – PRIJEDOR
Senad Bratić, predsjednik
Tel: +387 52 234 347
Fax: +387 52 234 347
E-mail: ro.sda.bkp@gmail.com

RO SDA BOSANSKA KRAJINA – BANJA LUKA
Mirudin Dugonjić, predsjednik
Tel: +387 51 927 008
Fax: +387 51 927 008
E-mail: sda.banjaluka@gmail.com

RO SDA SJEVERNA BOSNA
Omer Čaušević, predsjednik
Tel: +387 53 225 499
Fax: +387 53 225 499
E-mail: rosdasjevernabosna@gmail.com

RO SDA SREDNJE PODRINJE
Mersed Mehmedović, predsjednik
Tel: +387 56 213 338
Fax: +387 56 213 338
E-mail: regionalniodborsda@hotmail.com

RO SDA GORNJE PODRINJE
Kemo Čamdžija, predsjednik
E-mail: kemo_camdzija@live.com

RO SDA ISTOČNA HERCEGOVINA
Senad Kevelj, predsjednik